Transport & montage

transport

csm_buchbinder-lkw-mieten-9001_090ecb920b

Correct ontworpen sterke aluminium palen. Stalen voetstukken op vier punten verbonden met de palen.

Dikke gelaagde glazen die worden gebruikt in zowel vast als bewegend glas, maken het systeem geschikt voor vervoer zonder schade.

Panelen worden kant-en-klaar geprefabriceerd verzonden volgens de afmetingen van het toepassingsgebied. 

  • Het glas is veilig voor personen – gehard
  • Gasveren bewegen langzaam naar hun eindpositie na demontage uit het frame.

    Let op:

  • Bij harde wind wordt geadviseerd om Windstop® in de lage stand te houden.
  • Bij het omhoog en omlaag bewegen van glas bestaat er gevaar voor beknelling tussen de onder- kant van het glas en de voorste groef van het aluminiumprofiel. Kinderen mogen zich NIET in de buurt van Windstop® bevinden bij beweging daarvan zonder dat hierbij een volwassene aanwezig is.

levering

Bij levering van Windstop® moet een ontvangstcontrole plaatsvinden om eventuele transportschade of andere verpakkings- en/of productgebreken te constateren. Eventuele schade bij levering moet worden vermeld op de vrachtbrief van de transportonderneming en moet uiterlijk een week na ontvangst van de levering worden gemeld bij Aluvisie B.V. Na die termijn kan men zich niet meer beroepen op afwijkingen met betrekking tot de levering van Windstop®.

LOSMAKEN VAN PALLET

Houd er rekening mee dat het losmaken in de juiste volgorde moet plaatsvinden om letsel te voorkomen. Ook het product kan beschadigd raken. Zet de pallet op een vlakke ondergrond.

  1. Verwijder eerst het verpakkingsplastic.
  2. Til vervolgens de te monteren delen van de pallet op.
  3. Vergeet niet om de delen die op de pallet blijven staan vast te zetten, zodat ze niet omvallen.         

Elk deel is apart vastgezet op de verpakking om te voor- komen dat Windstop®  omvalt bij het lossen. Maak banden bij de montage van Windstop® steeds per band los. Elke verpakking bevat maximaal 6 delen Windstop®.

montage

Monteer waterpas. Gebruik een waterpas of ander geschikt gereedschap. Er worden schroeven mee ge levert om de delen vast te zetten.

Breng na uitmeten een rechte lijn aan op de plaats waar Windstop® moet worden gemonteerd.

Let op: als de ondergrond afloopt, moeten de palen op het hoogste punt van die ondergrond in hun onderste stand staan.

Eventuele aanpassingen moeten worden verricht zoals aangegeven op  afbeelding.

Als er hoeken gemonteerd moeten worden, begint u daarmee. Plaats het eerste deel op de grondbevestiging. Gebruik de bevestigingsonderdelen voor de grondbevestiging die bedoeld zijn voor de ondergrond van de glazen balustrade. Aluvisie B.V. adviseert sterk om Windstop® vast te zetten op stabiele ondergronden, beton of balken.

Na montage van het eerste deel bereidt u een enkele of dubbele bevestiging voor, voor het volgende deel.

onderhoud

Als het product buiten is gemonteerd, moeten het glijvlak en de eindpositie worden gecontroleerd om te kijken of er niets in de weg zit. Spoel met water als dat geen problemen geeft voor de buitenomgeving. Als het systeem langere tijd niet is gebruikt, moet er misschien een paar keer omlaag en omhoog worden gedrukt en moeten eventueel enkele glijvlakken worden gesmeerd met een droge glijlaag op basis van PTFE.

De garantie geldt alleen als wordt voldaan aan voorwaarden A, B en C:

A: Als er een beroep wordt gedaan op de garantie, moet er contact worden opgenomen met de verkoper voor een beoordeling van de reclamatie met betrekking tot de garantie. De verkoper moet bevestigen dat het defect van dien aard is dat het onder de garantie valt. Bij alle ingrepen dan wel bewerkingen met betrekking tot het product die niet plaatsvinden via de reclamatieafdeling van Aluvisie B.V. komt de garantie te vervallen. De ingrepen dan wel bewerkingen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de partij die de werkzaamheden heeft uitgevoerd of daartoe opdracht heeft gegeven.

B: Als er een beroep wordt gedaan op de garantie, moet het serienummer van het product worden aangegeven plus  een foto om duidelijk te maken waar de garantieclaim betrekking op heeft.

C: Bij vervanging van onderdelen moeten deze altijd worden geretourneerd naar de verkoper. Als dat niet gebeurt, vervalt het recht van de klant op garantievergoeding.

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

Onjuiste montage of verzakkingen in de grond of in constructie.

Social Media

© Copyright 2022 Aluvisie. All rights reserved